Strona główna » NAJNOWSZE, Praca » Mama wraca do pracy

Mama wraca do pracy

Nadchodzi moment powrotu do pracy. Niezależnie od tego, czy oczekiwałaś nań z niecierpliwością czy też myślałaś o nim z niechęcią, możesz sprawić, że będzie udany.

Jeszcze trochę urlopu macierzyńskiego

Aby nieco przedłużyć czas, który spędzasz z maluszkiem, możesz poprosić swojego pracodawcę o udzielenie dodatkowych dwóch tygodni urlopu macierzyńskiego fakultatywnego (jest to płatny urlop, pracodawca musi się zgodzić nań, mamom wieloraczków przysługuje wyższy wymiar urlopu) – w tym celu złóż podanie do pracodawcy na co najmniej dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Urlop fakultatywny przysługuje tylko matce i można go wybrać tylko bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim. Jeśli chcesz przedłużyć jeszcze nieco pobyt z dzieckiem – możesz wybrać urlop wypoczynkowy (zaległy lub z obecnego roku).

Powrót na stanowisko pracy

Po powrocie z macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek przywrócić Cię do pracy na Twoje stanowisko lub równorzędne (z minimum takim samym wynagrodzeniem jak przed urlopem). Sytuacją wyjątkową jest upadłość pracodawcy lub likwidacja stanowiska – wówczas niestety nie ma do czego wracać.

Praca przyjazna rodzicowi

Zmniejszenie wymiaru etatu

Według przepisów prawa pracy, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik jest ponadto chroniony przed wypowiedzeniem przez okres 12 miesięcy. Przy zmniejszeniu wymiaru etatu, oprócz wynagrodzenia, zmniejsza się też wymiar urlopu wypoczynkowego.

Indywidualny czas pracy

Pracownik, który ma zamiar łączyć obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem może poprosić pracodawcę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, dostosowanego do jego aktualnej sytuacji. Zazwyczaj dostosowanie czasu pracy polega na zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy – np. standardowy czas pracy to godziny 8-16, natomiast mama-pracownik może wnioskować o przesunięcie czasu pracy na godziny 7-15. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia takiej prośby.

Skrócony tydzień

Zgodnie z art. 143 k.p. praca może być świadczona przez mniej niż 5 dni w tygodniu przy czym dobowo wymiar czasu pracy może być wydłużony aż do 12 godzin. Jeśli pracodawca przychyli się do prośby pracownika, nowe godziny pracy powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie o pracę.

Praca w weekendy

Ostatnią z możliwości dostosowania czasu pracy do potrzeb pracownika opiekującego się dzieckiem jest praca w weekendy (art. 144 k.p.) – tj. w piątki, soboty i niedziele oraz święta, maksymalny dobowy czas pracy nie może przekraczać 12 godzin. Jeżeli pracodawca przychyli się do takiego rozwiązania, stosowny zapis powinien znaleźć się w umowie o pracę.

Czas na mleko

Jeżeli karmisz piersią dziecko, pamiętaj, że przysługują Ci przerwy na karmienie:

– 2x 30 minut – jeśli karmisz jedno dziecko

– 2x 45 minut – jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko

Jeśli pracujesz poniżej 6 h dziennie, przysługuje Ci tylko jedna przerwa na karmienie, jeśli pracujesz mniej niż 4 h dziennie – nie masz prawa do przerwy na karmienie.  Przerwy w pracy mogą być udzielane łącznie – co jest często wykorzystywane – dzięki czemu matka karmiąca może wyjść z pracy np. godzinę wcześniej. Ponadto, matki karmiącej nie można zatrudniać przy pracach szkodliwych lub szczególnie uciążliwych.

Opieka nad dzieckiem

W czasie kiedy Ty pracujesz, Twoim dzieckiem ktoś inny się zajmuje – niezależnie od tego, czy dziecko powierzyłaś babci, niani czy też oddałaś do żłobka – aby móc spokojnie pracować, starannie wybierz wcześniej opiekę dla swojego dziecka (jak wybrać żłobek/jak wybrać nianię). Pierwsze dni po powrocie do pracy możesz czuć się nieswojo – dla poprawy nastroju, na biurku postaw zdjęcie swojego dziecka, ale nie zadręczaj kontrolnymi telefonami osób, które się nim opiekują. Kiedy wrócisz, zapewne powita Cię stęskniona pociecha – chętna do przytulania i zabawy – wykorzystaj wspólny czas na zajęcia, które cieszą Was obydwoje.

Bywa jednak, że dziecko choruje – warto pamiętać, że rodzicom przysługują tzw. 2 dni opieki na dziecko do lat 14 (przysługują tylko jednemu rodzicowi, niezależnie od liczby dzieci są to zawsze 2 dni opieki, które może wybrać ojciec lub matka). Opiekę nad dzieckiem można wybrać w postaci dwóch pojedynczych dni lub jednorazowo dwa dni. Niewykorzystana w danym roku kalendarzowym opieka nad dzieckiem nie przechodzi na rok kolejny. Za opiekę nad dzieckiem przysługuje rodzicowi normalne wynagrodzenie.

W przypadku dłuższych chorób osobie opiekującej się dzieckiem lekarz może wypisać zwolnienie lekarskie – maksymalnie do 60 dni w roku – jeśli nie ma osoby, która mogłaby się zająć dzieckiem (nie dotyczy dzieci poniżej drugiego roku życia). Za czas choroby dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy stanowiący 80% wynagrodzenia.

 

Komentarze

Wydrukuj artykuł
Copyright © 2010 · Matko jedyna! · All Rights Reserved · RSS Artykuły · RSS Komentarze
Wes Hopkins Jersey