Strona główna » Wczesna edukacja, WYCHOWANIE » Ewaluacja w przedszkolu

Ewaluacja w przedszkolu

Sprawne i efektywne zarządzanie przedszkolem jest elementem nieodłącznym prowadzenia placówki dla małych dzieci, aby spełniała ona swoje podstawowe funkcje. Ponadto dyrektorowie przedszkoli mają narzucony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązek włączenia do planu rocznego działalności placówki, nadzór pedagogiczny – tzw. ewaluacja wewnętrzna. Czym jest ewaluacja wewnętrzna i jak powinno się ją przeprowadzać?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad głównym celem przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Czemu ona służy? Otóż analiza wyników nadzoru pozwala na wychwycenie słabszych punktów w działalności przedszkola, by móc następnie opracować plan ulepszeń i rozwoju placówki. Jest to pewien rodzaj komunikacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami a rodzicami i dziećmi uczęszczającymi do danego przedszkola. Zdecydowanie wzmacnia ona więzi współpracy pomiędzy wszystkimi stronami na rzecz polepszenia funkcjonowania przedszkola. Proces ten sprawia także, że rodzice będą czuli się współodpowiedzialni za tworzenie środowiska dla własnych pociech.
Natomiast na czym polega ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu? Jak jest ona przeprowadzana? Dobór metod i technik badawczych stosowanych w ewaluacjach wewnętrznych jest zdeterminowany celami jakie zostały postawione na etapie planowania tego procesu. Jednym z głównych elementów takiej ewaluacji jest tradycyjna obserwacja. Może ona dotyczyć np. zaangażowania nauczycieli w prowadzeniu zajęć dla dzieci lub zaangażowania rodziców w działalność przedszkola.
Innym elementem ewaluacji może być wywiad – innymi słowy wszelakie rozmowy z dziećmi, ich rodzicami, nauczycielami. Rozmowy z dziećmi mogą dotyczyć np. ich poziomu zadowolenia z zajęć, chęci przychodzenia na zajęcia. Natomiast w przypadku rozmów z rodzicami, ich tematem może być organizacja zajęć dodatkowych, uroczystości i imprez okolicznościowych.
Popularne w ewaluacji wewnętrznej są również ankiety. Pytania zadawane w takich arkuszach ankietowych dotyczą głównie dzieci uczęszczających do danego przedszkola – ich poziomu zadowolenia i preferencji. Ponadto, takie ankiety pozwolą określić jakie zajęcia dodatkowe warto zorganizować, biorąc pod uwagę obszary zainteresowań dzieci.
Nie ma wątpliwości, że ewaluacja wewnętrzna jest świetnym narzędziem usprawniającym i rozwijającym działalność przedszkola. Dzięki poprawnemu przeprowadzeniu takiej ewaluacji, może uzyskać nieocenianą wiedzę na temat preferencji i oczekiwań dzieci oraz rodziców, a także nauczyciela czy dyrekcji. Jest to proces dwustronny, z którego czerpać korzyści będą z pewnością wszyscy.

Komentarze

Wydrukuj artykuł
Copyright © 2010 · Matko jedyna! · All Rights Reserved · RSS Artykuły · RSS Komentarze
Wes Hopkins Jersey